1Pondo 061714-828 - Drama Collection Hikaru Morikawa