DRC 142 CATCHEYE Vol.142 Pure Graduation : Miyuki Shimamoto